20 април, 2008

Welcome Hell


Заместник-кметът по транспорт на Столична община инж. Велизар Стоилов ще обяви на пресконференция утре, 21 април, в 11 ч. графика за текущ ремонт на уличната мрежа в централната част на София.

Ремонтите започват в края на април и началото на май. Пресконференцията ще се състои в Официалната зала на първия етаж в сградата на Столична община.
http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=1189463
Почват ремонтите в центъра, добре дошъл Ад!

Няма коментари: