03 декември, 2007

Blizzard и Activision се сливат..

в компания за 18 милиарда долара.
Ето това е новина!

Който се интересува - линк към BBC

За успокоение на нервно чакащите Starcraft 2 - няма да има промени в плановете на Blizzard. Също така те остават да съществуват като независима единица. Т.е. няма промени в екипите разработчици и мениджмънта.

Няма коментари: